ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Prasa
Redakcja
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Dział Grafiki
DYREKTOR BIURA REKLAMY: Dział Reklamy
DZIAŁ IT: Dział IT
WYDAWCA: WYDAWNICTWO DOBRY DOM 
35-302 Rzeszów,
ul. Wrzesława Romańczuka 6
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl